Tekstit

Kuva
ISÄ MEIDÄN- RUKOUS JA SIUNAUS MEIDÄN AJALLEMME Nadia Bolz-Weber Suom. Sanna Bäckvall ISÄ MEIDÄN Isämme, äitimme, pyhä vanhempamme, kaiken olemassaolon lähde. Sinusta me tulemme ja sinuun me palaamme. Tunnet meidät paremmin kuin itse tunnemme itsemme. Jeesus kutsui sinua Isäksi " Abba" ja niin teemme mekin, vaikka meillä olisi epäselvä suhde vanhempiimme tai vanhemmuuteen. Ole sinä meille pyhä vanhempi, joka rakastaa ehdoitta. JOKA OLET TAIVAASSA Sinä, joka olet taivaassa, olet myös kaikessa. Olet orpokodeissa, keskolassa,vankiloissa ja hylätyissä kerrostaloissa. Olet hyvinvoivissa perheissä ja siltojen alla sekä niiden kanssa jotka näkevät itsemurhan vain ratkaisuna. Olet eduskunnassa samoin kuin kaikkein köyhimmissä. PYHITETTY OLKOON NIMESI Pyhitetty olkoon nimesi. Alusta asti olemme nostaneet oman itsekkään minämme sinun ylitse ja sortuneet ahneuteen, pahuuteen, rasismiin ja monenlaiseen manipulointiin. Silti nimesi pysyy pyhänä. TULKOON SINUN VALTAKUNTASI Jum
Kuva
JUUDAKSEN SUUDELMA Traumatisoituneen ihmisen epätoivoinen teko Giotto di Bondone: Juudaksen suudelma, 1304–1306. ”Kun opit istumaan pöydässä  Juudaksesi kanssa, ymmärrät Kristuksen rakkauden.” Tuntematon Juudaksen suudelmana tunnetaan teko, jolla opetuslapsi Juudas Iskariot  kavaltaa Jeesuksen  juutalaisille Getsemanen puutarhassa. Siitä alkaa Jeesuksen kiinniotto, joka johtaa ristinkuolemaan. Juudaksen suudelmasta on kirjoitettu ja sävelletty paljon, mutta varsinainen  sisällön analysointi on jäänyt vähemmälle. Sanonta ”Juudaksen suudelma” on vakiintunut kuvaamaan läheisen ystävän pettämistä. Ystävälliseltä näyttävä teko osoittautuukin päinvastaiseksi. Jokainen joka on tullut kaltoinkohdelluksi perheessä tai parisuhteessa, tietää miltä sellainen tuntuu. Vihollinen ei voi vastaavasti pettää, koska sellainen on odotettavissa, mutta kun läheinen syyllistyy siihen koko ihminen hajoaa. Kehoruumis skannaa usein tapahtuman nopeammin kuin pystymme sen älyllisesti ymmärtämään. Siitä seuraa häm
Kuva
PYHÄSTÄ TANSSISTA   Hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Apt.17:28 Emme ole kokonaisia siinä mitä teemme, elemme ole siinä mitä olemme. Mestari Eckhart Ihmiskunnan ensimmäinen kieli oli tanssi ja liike. Tutkimuksellisesti tiedämme, että nonverbaalinen kommunikointi on vahvempaa kuin sanallinen. Jos kehoruumis on ristiriidassa sanojen kanssa tulee usein tunne ristiriidasta. Emme osaa sitä selittää, mutta kehoruumiimme tietää. Pyhä tanssi ei ole tanssia siinä merkityksessä kuin tanssin usein määrittelemme. Se on helponnäköinen yhteisöllinen rituaali, mutta voimakas menetelmä, joka tarkoitus on uudistaa ihmisen elämä. Kaikki tanssi on pyhää, mutta Suomessa harjoitettava Pyhä tanssi eroaa tiettyjen painotusten vuoksi esim. Kirkon piirissä ylistystansseista tai liturgisesta tanssista. Pyhä tanssi yhteisöllisenä tanssina ei ole esittävää vaan osallistuvaa. Ylistykseen ei pyritä suoraan vaan ihmistä lähestytään kokonaisvaltaisesti. Usein alussa onkin menneisyyden ja ennakkoluulojen k
Kuva
PROFEETTA MIRIAM - traumatietoinen muutosjohtaja Onko Mooses ainoa, jolle Jumala puhuu?  Hän puhuu myös meille. 4. Moos.12:2 Näin sanoo Miriam, joka samaistaa itsensä tasavertaiseksi johtajaksi veljiensä Mooseksen ja Aaronin rinnalle. Tie yhdenvertaisuuteen  ei ole kuitenkaan ollut helppo, ja Miriam on jäänyt varsin vähäiselle huomiolle patriarkaalisessa Raamatun maailmassa ja sitä toistavissa kirkoissa ja yhteiskunnissa. Hän on kuitenkin Raamatun ensimmäinen lapsijohtaja pelastettuaan veljensä Mooseksen varmalta kuolemalta kaislakorissa Niilissä.  Hänen strategiansa on moniulotteinen ja nerokas, sillä sijaisimettäjän hankkiminen Egyptin faaraon tyttärelle pelastaa samalla sekä biologisen äidin henkisen romahtamisen että mahdollistaa prinsessalle sijaislapsen. Samalla hän turvaa oman mielenterveytensä ja lapsuutensa isosiskona ja saa kasvaa veljensä lähellä. Ei ihme, että heistä kasvaa näitten koettelemusten kautta saumaton johtajatiimi, johon kuuluu myös toinen veli Aaron. Miriam toim
Kuva
KE INUVA SYLI - Yhteisöllinen tanssi traumatoipumisena Traumoista voidaan toipua yhteisöllisillä ja fyysisillä kokemuksilla, jotka ovat suoraan yhteydessä traumatisoinnin yhteydessä tapahtuneisiin avuttomuuden, raivon ja romahduksen tunteisiin. Yhteisöllinen tanssi edistää tervettä itsesäätelyä, jos se tapahtuu turvallisessa tilassa. Toipuminen tapahtuu kun stimuloidaan yhtä aikaa kehoa, mieltä ja aivoja. Laura Shannon Usean eri etnisen ryhmän kansantanssiperinne Itä-Euroopassa tarjoaa monia hienoja ja ajankohtaisia esimerkkejä itsesäätelyn palauttamisesta ja toipumisesta. Joko avoimessa tai suljetussa piirissä tanssittavat yksinkertaiset askeleet ovat auttaneet monia siirtolaiskansoja, joiden identiteetti on poljettu tai tuhottu täysin. Tanssi on tullut yhteisön identiteetin symboliksi, jonka on voinut ”ottaa mukaansa”, vaikka kaikki muu on menetetty. Näin maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet samalla kantaväestöä, ja monia erilaisia tulkintoja on syntynyt tanssin kielellä. Balkanin alu
Kuva
VERITIESTÄ RAUHANTIEKSI- Laupias Samarialainen kertomus hermostomme kuvana Luuk.10:25-37 Kertomus laupiaasta samarialaisesta valaisee ja kirkastaa Jeesuksen kuulijoille ja seuraajille rakkauden käskyn merkityksen. Se on hyvin rikas kertomus. Eräs mies joutui ryöstetyksi matkallaan Jerusalemista Jerikoon. Tie oli tunnettu hankalasti kuljettavana ja myös vaarallisena. Sitä kutsuttiin veritieksi, koska siellä tapahtui paljon ryöstöjä ja pahoinpitelyjä.Hyökkäyksen uhri makasi puolikuolleena tien sivussa. Luultavasti hän oli tehnyt vastarintaa ja siksi tullut pahoinpidellyksi. Miehen henkilöllisyys ei kertomuksessa käy ilmi. Pappi ja leeviläinen kulkivat ohitse. He väistivät ja välttivät kosketusta ryöstettyyn mieheen eivätkä uskaltaneet häntä auttaa. Heidän ammatissaan oli jopa kiellettyä koskea työmatkallaan kuolevaan tautien leviämisen pelossa. Alkukielen mukaan he eivät kuitenkaan olleet menossa töihin vaan kotiin Jerusalemista, jossa temppeli sijaitsi. Jeriko oli lähikaupunki. Kristill
Kuva
  TUHLAAJAPOIKAVERTAUS HERMOSTOMME KUVANA Tässä kirjoituksessa tarkastelen tuhlaajapoikavertausta (Luuk. 15:11-32) hermostoa säätelevänä kuvana:  Nuorempi veli on kuin ylivirittynyt hermostomme, jonka itsesäätely ei ole vakaalla pohjalla. Hän latautuu välillä hyvin ja nauttii elämästä, mutta polttaa energiansa nopeasti loppuun kuten tuhlaajapoika rahansa. Hän ei osaa säännöstellä energiankäyttöänsä viisaasti. Hänellä on suuret menot mutta pienet tulot.  Tällaisen ihmisen elämä on täynnä kiireisiä aikatuluja tai niihin vetoamista, koska tulevaisuus näyttäytyy uhkaavana tai hänet täyttää huoli. Uhka ei aina ole edes todellista, sillä pelkkä kokemus siitä riittää laukaisemaan hermoston ylivirittyneisyyden. Sympaattisen hermoston ”taistele/pakene”- reaktio voi käynnistyä pelkän ajatuksen voimalla. Tätä selittää evoluutio, sillä ihminen on historiansa myötä aina tarttunut negatiivisiin ajatuskulkuihin helpommin selvitytymisensä varmuudeksi. Erilaiset herkkyytasot selittyvät siten perintötek